Ötből egy taxis nem ad nyugtát

/ 2018. szeptemberi lapszám

Az elmúlt mintegy másfél évben több mint 1200 alkalommal vizsgálta az adóhivatal a taxisokat, az ellenőrzések nagyjából negyedében, 320 esetben derült fény valamilyen szabálytalanságra. Bizonyos alkalmakkor kisebb jelentőségű mulasztásokra bukkantak az ellenőrök, ilyen volt pél­dául a pénztárgépnapló hiánya, a számla hiányos kiállítása vagy az, hogy a nyitó pénzkészletet nem rögzítette az érintett gazdasági szereplő. Több mint 230 esetben viszont egyáltalán nem kapott nyugtát az adóellenőr, 23 alkalommal pedig arra derült fény, hogy a munkavállalót nem jelen­tették be.

A taxisok is online pénztárgépet használnak 2017 eleje óta, az azóta elvégzett ellenőrzések adatai pedig azt mutatják, hogy az új készülékek jelentős javulást hoztak. Egyrészt ezt igazolja a statisztika, hiszen koráb­ban nagyjából öt százalékponttal nagyobb volt a számla, illetőleg nyugta nélkül fuvarozók aránya, másrészt az online kassza az egyéb adatokkal kiegészítve épp az ellenőrzésre történő kiválasztást teszi hatékonyabbá, így a tisztességes taxisok nem is igen számíthatnak a revizorokra. A helyzet további javításáért az adóhatóság folyamatosan ellenőrzi az érin­tett vállalkozásokat, az ellenőrzések fókuszában a jogsértően tevékeny­kedő, a köznyelvben csak hiénának nevezett taxisok kiszűrése áll.