HÍREK

/ 2022. július-augusztusi lapszám
HÍREK

Júliusban érkezik a nyugdíjkiegészítés

 

Átlagosan 52 ezer forint pluszpénz­zel számolhatnak júliusban a nyugdí­jasok. Akik bankszámlára kérték az utalást, már július 12-én megkapták a július havi nyugdíjuk mellett a nyolc havi nyugdíj után járó, 3,9 százalékos emelést is.

A júliusban érkező pluszpénzzel a nyugdíjasok mellett többek között a rokkantsági és rehabilitációs ellátás­ban, az árvaellátásban, az özvegyi nyugdíjban, a baleseti és a rokkant­sági járadékban részesülők is számol­hatnak.

A nyugdíjasok több mint 60 szá­zalékának (több mint másfélmillió nyugdíjasnak) átutalással érkezik júli­usban a pénz. Mintegy 900 ezer nyug­díjas és más ellátásban részesülő vá­lasztott postai kézbesítést, akiknek a szokásos naptári napon viszi a postás a kiegészítő emeléssel növelt nyugdíjat vagy ellátást és a visszamenőlegesen járó korrekciót. Egyre többen választ­ják az utalást, ebben szerepet játszhat az is, hogy míg a bankszámlára július 12-én érkezett a nyugdíj és az azzal együtt érkező nyug­díjkiegészítés összege, addig a postai kézbesítés július 29- ig tart.

Aki postai úton kapja a nyugdíját, de át szeretne térni, és bankszámlára kérné a nyugdíját, annak könnyű dolga van. Személyesen, írás­ban vagy legegyszerűbben az ügyfélkapun keresztül kérheti az ellá­tásának bankszámlára történő utalá­sát. Utóbbihoz mindössze „a címvál­tozás, számlaszám változás, utalási mód változásának bejelentése” elne­vezésű űrlapot kell kitölteni.