HÍREK

/ 2019. júniusi lapszám

Július 1-től csökken a szociális hozzájárulási adó

A szociális hozzájárulási adó mér­téke 2019. július 1-jével 19,5 százalék­ról 17,5 százalékra csökken. A 2 szá­zalékpontos mérséklés eredményeként 2019-ben 144 milliárd, 2020-ban pe­dig összességében több mint 300 mil­liárd forint marad a gazdasági sze­replőknél. Július 1-től a kifizetőt ter­helő ekho mértéke is 19,5 százalékról 17,5 százalékra csökken. A katás (kis­adózó vállalkozások tételes adója sze­rinti) vállalkozóknál a társadalombiz­tosítási és munkanélküliségi ellátások számítási alapja az 50 ezer forint téte­les adót fizető kisadózók esetében 94 400 forintról 98 100 forintra, a 75 ezer forint tételes adó fizetését választók esetében pedig 158 400 forintról 164 000 forintra módosul, így változatlan közteherfizetési kötelezettség mellett magasabb összegű ellátásokra lesznek jogosultak a főállású kisadózók.