HÍREK

/ 2019. márciusi lapszám
HÍREK

Februárban nőttek az adó- és járulékbevételek

Az év első két hónapjában általános forgalmi adóból 274,7 milliárd forint­tal, személyi jövedelemadóból 21,8 milliárd forinttal, nyugdíj-, egészség­biztosítási és munkaerőpiaci járulékok­ból 40,9 milliárd forinttal, míg jöve­déki adóból 21,1 milliárd forinttal több folyt be, mint az előző év azonos idő­szakában. Összesen 281,4 milliárd fo­rint uniós bevétel érkezett a költségve­tésbe 2019. február végéig, míg a pro­jektek megvalósítását célzó kiadások 200,2 milliárd forintot jelentettek.

Az év első két hónapjában a köz­ponti költségvetés 18,9 milliárd forin­tos, az elkülönített állami pénzalapok 31,2 milliárd forintos, a társadalombiz­tosítás pénzügyi alapjai 17,2 milliárd forintos többletet mutattak. Februárban főként a társadalmi célokat szolgáló in­tézkedések és a fejlesztési programok támogatása nyomán az államháztartás központi alrendszere 177,2 milliárdos hiánnyal zárt.