HÍREK

/ 2019. márciusi lapszám

A második Adó-Tanácskozás fókuszában a nemzetközi adózás

A második Adó-Tanácskozás témája a nemzetközi adózás, hi­szen most kell megalkotni a kö­telezően átültetendő uniós elő­írások hazai részletszabályait. A piaci igényeknek leginkább megfelelő szabályozás kialakí­tása az adószakma bevonásá­val érhető el. Az pedig már ki­derült: mit hozhat jó eredmény a tagállamok közötti adóver­senyben. Az Európai Unió leg­alacsonyabb mértékű társasági adója nem csak a magyar szék­helyű vállalkozásokat segítette, egyre több külföldi befektető választotta székhelyéül Magyar­országot.