HÍREK

/ 2019. januári lapszám
HÍREK

Egyre több nyugdíjasnak éri meg dolgozni

A január elseje óta élő szabályok alap­ján a nyugdíj mellett dolgozók fizeté­séből már csak a 15 százalékos szemé­lyi jövedelemadót kell levonni, az érin­tetteknek tehát sem egészségbiztosítási, sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetni. Eddig bruttó százezer forintból 71 ezer forintot kapott meg egy dolgozó nyug­díjas, az idén már 85 ezer forintot. Száz­ezer forintos bérnél egy év alatt 168 ezer forinttal több marad a nyugdíjas munkavállaló zsebében. A cégek amel­lett, hogy tapasztalt, nagy szakértelem­mel bíró munkaerőhöz jutnak, mente­sülnek is a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás megfize­tésének kötelezettsége alól. Idén janu­ártól 21 százaléknyi közterhet takaríta­nak meg. Bár a nyugdíjas munkaválla­lók ezentúl is megkapják az őket meg­illető egészségügyi és más ellátásokat – mint a kórházi ellátás, szakrendelés, há­ziorvosi ellátás –, nem vehetnek igénybe baleseti ellátásokat, és nyugdíjnövelésre sem tarthatnak igényt.