HÍREK

/ 2018. decemberi lapszám

Jövőre több százezret spórolna a cége a köz¬terheken? Használja a Pénzügyminisztérium kivakalkulátorát!

A legnagyobb megtakarítást biz­tosító adózási forma kiválasztásá­ban segít a cégeknek a Pénzügymi­nisztérium kivakalkulátora. Min­den cégnek megéri a próbaszámítá­sokat elvégezni, hiszen a kisválla­lati adó (kiva) választásával az át­térésre jogosult, foglalkoztatottal rendelkező cégeknek több mint a 80 százaléka jobban jár. Számítá­sok szerint legalább tíz százaléknyi közterhet spórolhatnak.