EU HÍREK

/ 2022. áprilisi lapszám

Hatékonyabb uniós kiegyenlítési piacok

Az Európai Bizottság 2022. március 16-án javaslatot tett a központi érték­tárakról szóló rendelet módosítására, hogy a pénzügyi stabilitás megőrzése mellett javítsa az uniós kiegyenlítési piacok hatékonyságát. Kiegyenlítés alatt azt a folyamatot értjük, amelynek során az értékpapírokat az eladónak történő készpénzfizetés ellenében a vevőnek leszállítják.

A pénzügyi piacokon az értékpapírok kiegyenlítését lehetővé tevő infrastruktúrát működtető központi értéktárak kulcsfontosságú szerepet játszanak az EU tőkepiacai és pénzügyi rendszere szempontjából. A javaslat arányosabb és hatékonyabb szabá­lyokat biztosítana a központi értéktárak megfelelési költségeinek és szabályozási ter­heinek csökkentése, valamint a határokon átnyúló szolgáltatások szélesebb körének nyújtására való képességük megkönnyítése és a határokon átnyúló felügyeletük javí­tása érdekében.

A módosítások javítanák a passzportálási szabályokat, a felügyeleti hatóságok kö­zötti együttműködést, a banki jellegű kiegészítő szolgáltatásokat, az elszámolási fe­gyelmet és a harmadik országbeli központi értéktárak felügyeletét.

Az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztett javaslat szövege angol nyelven ér­hető el az Európai Bizottság honlapján (ec.europa.eu) keresztül.