EU HÍREK

/ 2019. májusi lapszám

Tőkekövetelmények a nemteljesítő hitelekre

Az Európai Unió Tanácsa 2019. április 9-én rende­letben állapította meg a nemteljesítő hitelekkel ren­delkező bankokra vonatkozó új tőkekövetelménye­ket. A reform célja, hogy a bankok elegendő saját forrást kü­lönítsenek el, amint új hiteleik nemteljesítővé válnak (vagyis ha a hitelfelvevő több mint 90 napot késik a megállapodás szerinti törlesztőrészlet vagy kamat befizetésével, vagy ha a hitel visszafizetése valószínűtlenné válik), és ösztönzőket próbál létrehozni, amelyek a nemteljesítő hitelek felhalmo­zódásának az elkerülését segítik.

A nemteljesítő kitettségek fogalmának közös meghatáro­zása alapján az új szabályok egy közös, minimális veszte­ségfedezetet vezetnek be azon pénzösszeg erejéig, amelyet a bankoknak el kell különíteniük nemteljesítővé váló jövő­beli hitelek okozta veszteségeik fedezéséhez. Különböző fe­dezeti követelményeket határoznak meg attól függően, hogy milyen a nemteljesítő hitelek besorolása („fedezetlenek” vagy „fedezettek”), és hogy a biztosíték ingóság vagy ingatlan-e.

MINIMÁLIS FEDEZETI SZINT (%-ban)

 

(Forrás: https://www.consilium.europa.eu)

A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet és a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszte­ségfedezet tekintetében történő módosításáról szóló rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, szövege elérhető a https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-2-2019- INIT/hu/pdf oldalon.