EU HÍREK

/ 2019. áprilisi lapszám

Új uniós befogadó rendeletek

Az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet­tel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok el­fogadásáról szóló 1126/2008/EK rendelet [amely mellékleté­ben egybeszerkesztett formában található az összes, 2008. október 15- én érvényben lévő nemzetközi számviteli standard és értelmezés (IAS/ IFRS és SIC/IFRIC)] 2019 márciusában két alkalommal is módosult a 2019/402 és a 2019/412 európai bizottsági rendeletek elfogadásával. A 2019/402 rendelet az IAS 19 Munkavállalói juttatások nemzetközi szám­viteli standard módosításának a jóváhagyásáról szól. A Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) a standardok karcsúsítását és pon­tosítását célzó rendszeres felülvizsgálata keretében 2018. február 7-én tette közzé „Programmódosítás, -megszorítás vagy -rendezés” címmel az IAS 19 standard változásait. A módosítások tisztázzák, hogy a meg­határozott juttatási programok módosítását, megszorítását vagy rendezé­sét követően a gazdálkodóegységnek a beszámolási időszak fennmaradó része tekintetében a nettó meghatározott juttatási kötelezettség (eszköz) újraértékeléséből származó aktualizált feltételezéseket kell alkalmaznia. Az IAS 19 standard módosításait a gazdálkodóegységnek a 2019. január 1-én vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia.

A 2019/412 rendelet az IAS 12 Nyereségadók és az IAS 23 Hitelfelvé­teli költségek nemzetközi számviteli standard, továbbá az IFRS 3 Üzleti kombinációk és az IFRS 11 Közös megállapodások nemzetközi pénz­ügyi beszámolási standard módosításának a jóváhagyásáról szól. Az IASB 2017. december 12-én tette közzé a nemzetközi pénzügyi beszá­molási standardokra vonatkozó, 2015–2017. évi ciklus keretében tett éves javításokat. Az éves javítások célja, hogy bevezesse azokat a nem sürgős, de szükséges módosításokat, amelyeket az IASB az IFRS-ek következet­lenségeivel, pontosítást igénylő megfogalmazásokkal kapcsolatban vetett fel a projektciklus során. Az IAS 12, IAS 23, IFRS 3 és IFRS 11 stan­dardok módosításait a társaságoknak legkésőbb a 2019. január 1-én vagy azt követően kezdődő első pénzügyi évük kezdőnapjától kell alkalmaz­niuk. (A Hivatalos Lap 2019. március 14-i, illetve március 15-i számában megjelent bizottsági rendeletek, mellékleteikkel együtt, magyar nyelven is elérhetők a http://eur-lex.europa.eu internetes oldalon keresztül.)