EU HÍREK

/ 2019. márciusi lapszám
EU HÍREK

Vita az uniós adópolitikai döntéshozatal reformjáról

Az Európai Bizottság 2019. január 15-én vitát indított az uniós adópoli­tika különböző területein megvalósuló döntéshozatal reformjáról. A dön­téshozatalhoz jelenleg a tagállamok egyhangú szavazatára van szükség. Az előterjesztett ütemterv annak előmozdítására szolgál, hogy a közös uniós adópolitika egyes területein a döntéshozatal rendes jogalkotási eljá­rás keretében, minősített többségi szavazással történjen. A rendes jogalko­tási eljárás keretében az adózással kapcsolatos határozatok kidolgozásá­ban az Európai Parlament is tevőlegesen részt venne. Az Európai Bizott­ság közleményben kéri az uniós vezetőket, az Európai Parlamentet és az egyéb érdekelt feleket, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy – fo­kozatosan, négy lépésben megvalósítandó áttérési folyamat eredménye­ként – a döntéshozatal a jövőben minősített többségi szavazáson alapuljon. A javaslat tárgyalása folyamatban van, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy azzal több tagállam nem ért egyet. A további részletekről a https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/decision-making-eu-tax-policy_en oldalon érhető el információ.