EU HÍREK

/ 2019. februári lapszám

Erősebb védelem a visszaélést bejelentő személyeknek

A Cambridge Analytica és a LuxLeaks ügyekhez hasonló közelmúltbeli botrá­nyok a visszaélést bejelentő személyek (angolul whistleblowers) fontos szerepére világí­tottak rá. Az EU ezért új intézkedésekkel kívánja garantálni, hogy a visszaélést bejelentő szemé­lyek magas szintű védelemben részesüljenek.

Az EU Tanácsa 2019. január 25-én fogadta el a visszaélést bejelentő személyek védelméről szóló irányelvvel kapcsolatos álláspontját. Az új szabá­lyok előírják, hogy mind a szervezeteken belül – legalább 50 alkalmazott esetén –, mind pedig a hatóságok felé biztonságos bejelentési csatorná­kat kell kialakítani. Az irányelv egyúttal magas szintű védelmet nyújt majd a visszaélést bejelen­tők számára a megtorlással szemben, és kötelezi a nemzeti hatóságokat a polgárok megfelelő tá­jékoztatására, valamint arra, hogy kiképezzék a tisztviselőket a visszaélések bejelentésével kap­csolatos helyzetek kezelésére.

A visszaélések bejelentéséről szóló irányelv­tervezet elérhető a https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5747-2019-INIT/en/pdf honlapon, angol nyelven.