EU HÍREK

/ 2019. februári lapszám
EU HÍREK

Az uniós bankszektorbeli kockázatok további csökkentése

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 2018. december 4-én ideiglenes politikai megállapodásra jutott az uniós bankok ellenálló képességének és szanálhatósá­gának további erősítését szolgáló banki csomagról. A csomag jelen­tős mértékben hozzájárul az uniós bankoknál fennálló kockázatok további csökkentéséhez, emellett a bankunió kiteljesítésének elen­gedhetetlen eleme. A hatályos banki szabályozásra épül, nemzetközi standardokat hajt végre, és célja a válságot követő szabályozási me­netrend befejezése, biztosítva, hogy a fennálló pénzügyi stabilitási kihívások megoldásra találjanak. Ezzel egyidejűleg fokozottabban képessé teszi a bankokat a reálgazdaság finanszírozására. Az elfo­gadott intézkedések a tőkekövetelményekről szóló rendeletet (CRR) és a tőkekövetelményekről szóló irányelvet (CRD), valamint a ban­kok helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelvet és az Egységes Szanálási Mechanizmusról szóló rendeletet módosítják.