EU HÍREK

/ 2019. januári lapszám
EU HÍREK

Kedvezőbb euróátutalási díjak és méltányosabb devizaváltás

Az Európai Parlament és a Tanács 2018. december 19- én politikai megállapodásra jutott azon bizottsági javaslat kapcsán, amely az euróban történő határokon át­nyúló fizetési műveletek költségeit az egész EU-ban csökkenteni fogja. Az elfogadott szabályok teljes mértékben átláthatóvá teszik a devizaváltási díja­kat, amikor a fogyasztók kártyával fi­zetnek. Az euróövezeten kívül (de az EU-n belül) euróban teljesített fizetési műveletek díjai ezentúl nem térhetnek el a belföldi helyi hivatalos pénznem­ben teljesített fizetési műveletek díjai­tól. Ennek értelmében az euróövezeten belüli és kívüli tagállamokban egy­aránt lehetővé válik az euróban teljesí­tett, határon átnyúló ügyletek alacsony díjak mellett való megvalósítása. Az új rendelet révén az uniós fogyasztók ös­sze tudják hasonlítani a devizaváltási díjakat, amikor kártyáikkal egy má­sik uniós pénznemben fizetnek. A fo­gyasztókat arról is tájékoztatni fogják, hogy a bankok milyen devizaváltási dí­jakat számítanak fel a külföldi irányú internetes átutalásokra.